Divadlo Kaplnka, o.z. je občianske združenie založené z iniciatívy študentov Divadelnej fakulty Vysokej školy
múzických umení v Bratislave. Jeho hlavným poslaním je rozvíjať divadelnú kultúru a podporovať praktické vzdelávanie študentov. V koprodukcii s Vysokou školou múzických umení v Bratislave iniciuje umelecké a vzdelávacie podujatia, ktorých zámerom je vytvoriť podmienky vhodné na realizáciu a pretváranie teoretických vedomostí budúcich umelcov a kultúrnych manažérov na praktické, ktoré budú ďalej prínosom pre ich kariéru. Pracovné skúsenosti nadobudnuté už počas štúdií zachovávajú vysokú profesionalitu a udržateľnosť kultúry v spoločnosti. Tento priestor im vytvára prostredníctvom 4 divadelných scén, ktoré zastrešuje produkciou divadelných predstavení, medzinárodného divadelného festivalu, realizáciou vzdelávacích mimoškolských workshopov a i.

Vďaka nášmu občianskemu združeniu sa prostredníctvom Divadla Lab rozvíjajú viaceré divadelné priestory – Štúdio Burkovňa, Štúdio 1 a v roku 2016 sme úspešne otvorili nový divadelný priestor – Kaplnka na Ventúrskej 3 v Bratislave.

Vo všetkých týchto priestoroch sa dáva možnosť rozvíjať sa mladej divadelnej generácii ako aj jej tvorbe. Ožívajú tu najrôznejšie nápady budúcich slovenských hercov, režisérov, dramaturgov, bábkarov, divadelných vedcov, scénografov a kostýmových výtvarníkov i divadelných manažérov, ktorí sa spoločne podieľajú na tvorbe originálnych inscenácií. Každoročne prinášame viac ako 20 premiér, 150 odohraných predstavení počas sezóny a zúčastňujeme sa viac ako 9 medzinárodných festivalov ročne.

Ďalšími našimi dôležitými aktivitami sú najmä medzinárodný festival umeleckých vysokých škôl Istropolitana Projekt, Noc divadiel, Kultúra profesionálne, ale aj Absolventská prehliadka, Mikulášske predstavenia a vzdelávacie projekty pre žiakov stredných škôl ako aj mnoho ďalších.

Občianske združenie Divadlo Kaplnka

IČO/SID: 31813305
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Divadlo Kaplnka, o.z.
IBAN: SK02 1111 0000 0010 1282 8002
Sídlo/Ulica + číslo: Ventúrska 3
PSČ: 813 01
Obec: Bratislava – Staré mesto

Kontaktné údaje:

Petra Mária Lančaričová
+421 903 028 829
divadlokaplnka@gmail.com

X
X