Projekt Kultúra profesionálne nadväzuje a rozvíja rovnomenný úspešný vzdelávací projekt Divadla Kaplnka, o.z. z roku 2016, ktorého zámerom je skvalitnenie manažérskych zručností mladých umelcov, študentov a absloventov umeleckých škôl, a tým uľahčenie naštartovania ich kariéry v umení a kultúre. Hlavným cieľom je vzdelávanie umelcov v praktických manažérskych zručnostiach a prehlbovanie ich vedomostí v manažmente a administrácii kultúry a kultúrnej politiky a umenia prostredníctvom vzdelávacích podujatí ( workshopov, diskusií, seminárov a pod. ).

V roku 2016 sa seminárov a workshopov zúčastnilo vyše 60 mladých umelcov a kultúrnych manažérov. Medzinárodná konferencia prilákala “kulturistov” z celej Európy. Dopadom a prínosom takto koncipovaných aktivít je v kultúre nevyhnutný networking, vzájomná inšpirácia a komunikácia, ktorá vyúsťuje do vzniku nových myšlienok, nápadov a start-upov.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt kultúra profesionálne

X
X