2. ročník Bc.

Zarina Hozdić
Michal Slovenský
Veronika Trokšiarová
Matej Truban

3. ročník Bc.

Dominika Dvořáková
Matej Feldbauer
Dominika Kováčová
Annamária Krajčiová

1. ročník Mgr.

Elégia Štrbová

2. ročník Mgr. 

Paula Belická
Michal Jurík
Lucia Lasičková
Zuzana Strnátová

X
X