2. ročník Bc. 

Sara Hana Bahulová
Zora Davidová
Michaela Urbanová
Michaela Zajačková

3. ročník Bc. 

Radka Baňacká
Viktória Csányiová
Dominik Márius Javor

1. ročník Mgr.

Juliána Dubovská

2. ročník Mgr. 

Mária Bačová

X
X