1. ročník Bc. 

Sara Hana Bahulová
Zora Davidová
Michaela Urbanová
Michaela Zajačková

2. ročník Bc. 

Radka Baňacká
Viktória Csányiová
Dominik Márius Javor

3. ročník Bc.

Juliána Dubovská

1. ročník Mgr. 

Mária Bačová

2. ročník Mgr. 

Enikő Brédová
Miriam Horňáková
Júlia Jurinová

X
X