„Titus Andronicus, Shakespearova prvá tragédia, je jedna z jeho najkrvavejších, aké tento autor kedy napísal. Dva ústredné prvky zápletky – znásilnenie a zmrzačenie Titovej jedinej dcéry a kanibalizmus – prebral Shakespeare z Ovídiovej šiestej knihy Metamorfóz. Zrejme sa inšpiroval aj talianskou poviedkou Príbeh Tita Andronica. Od polovice 17. storočia hru pokladali za priveľmi násilnú, preto ju nehrávali a na javiská sa vrátila až v roku 1923.“

Zámerom tvorcov inscenácie bolo prispôsobiť obsiahly Shakespearov text pre bábkovú formu a vyňať z neho hlavnú esenciu. Hlavnou témou sa v prepise Mateja Trubana a Veroniky Trokšiarovej stala téma pomsty. Jej následky, rovnako ako Shakespeare, nechali vyústiť do tragédie obrovských rozmerov.

Realizácia:
Autori adaptácie: Veronika Trokšiarová, Matej Truban (podľa pôvodnej hry Titus Andronicus od Williama Shakespeara)
Réžia: Veronika Trokšiarová (3. roč. Bc., bábkarská tvorba)
Dramaturgia: Matej Truban (3. roč. Bc., bábkarská tvorba)
Bábky: Michaela Zajačková, Sara Bahúlová (3. roč. Bc., bábkarská tvorba)
Scéna: Michaela Zajačková
Kostýmy: Sara Bahúlová
Svetlo: Sara Bahúlová
Pohybová spolupráca: Mgr. art. Dušan Musil PhD.
Hudba: Matej Truban, Slavomír Kvasňovský a kolektív
Produkcia: Karin Jakabovičová (3. roč. Bc., divadelný manažment)

Obsadenie:
René Sorád, Michaela Dzamková, Ondrej Gajdoš, Lukáš Takáč, Ľuboš Janák, Stanislava Megová, Ivana Lechmanová, Nikola Wöllnerová, Mária Gašparovičová
(3. r. Bc., bábkarská tvorba)

Pedagogické vedenie: Mgr. art. Gejza Dezorz, Mgr. art. Martin Dubravay, MgA. Eva Farkašová, Beáta Seberínová, MSc.

Premiéra: 19. 12. 2018 o 14. hodine a 19. hodine
Miesto: Štúdio 1, Zochova 1

X
X