Fiktívne aktuálna konštalácia
Fest amatérsky kolektív
Fet a kokeš
Fakt abnormálne kanoe
Farmaceutický astrálny kýbel
Františkov análny kolík

Realizácia:
Autor: Jevgenij Švarc
Vytvorili a účinkujú: Monika Dávideková, Frederika Kašiarová, Monika Štolcová, Roberta Krmášková, Robert Nagy, Dávid Selecký, Mário Houdek; Laura Černákova, Alica Mikocziová, Alena Hanusová
Pedagogické vedenie: Katarína Aulitisová, Markéta Plachá
Miesto: Štúdio 1, Zochova 1, 811 03 Bratislava
X
X