„Ešte teraz pred sebou vidím horiaci Lieskov. Nemecké vojsko vtrhlo do dediny v októbri v štyridsiatom štvrtom a po celodennom boji z neho vytlačilo partizánov. Horeli domy a chalupy, ľudia kričali, utekali…“
Známa novela Kolíska od Alfonza Bednára prepája dve časové roviny – zachytáva udalosti počas vojny a tiež súdne procesy v 50-tych rokoch. Režimy, pod ktorými sa tieto ohavnosti diali, sa síce líšili, ale ich následky sú rovnaké a stále aktuálne. Akékoľvek obmedzenie slobody a náznak diktatúry vždy vedú k odhaleniu skutočných charakterov ľudí, ktorí si buď chcú zachovať čisté svedomie, alebo morálne zlyhajú či kolíšu niekde medzi. Hra na motívy Kolísky kladie otázku, čoho sme schopní pod tlakom nespravodlivej moci.
„Ty myslíš, Zita, že by si inak svedčila ako ja? Vzali ma a povedali mi ´podpíš´- oni všetko vedia, na každého dávajú pozor – a ja som sa bál o teba, o deti – každý sa bojí…“

Realizácia: 
Dramatizácia a réžia: Rebeka Valábkova (3. r. Bc., divadelná dramaturgia a divatelná tvorba)
Scéna: BcA. Patrícia Dobáková (2. r. Mgr., divadelná scénografia)
Kostýmy: Martin Puškár (3. r. Bc., divadelná scénografia)
Produkcia: Simona Benčuriková (3. r. Bc., divadelný manažment), Aisté Šnipaityté (študentka Erasmus+)

Účinkujú:
Ráchel Šoltésová, Romana Ondrejkovičová, Filip Šebesta, Krištof Melecsky, Peter Kiss, Kristián Kozmenko, Martin Zachar
(3. r. Bc., herectvo)

Pedagogické vedenie:
Mgr. art. Michal Vajdička, prof. Mgr. art. Roman Polák, Mgr. art. Peter Čanecký, Beáta Seberíniová, Msc.
Premiéra: 14. 1. 2019 o 19. hodine
Miesto: Štúdio Burkovňa, Ventúrska 3
X
X