Inscenácia Pán múch rozpráva alegorický príbeh o skupine chlapcov, ktorí sa na pustom ostrove pokúšajú fungovať podľa pravidiel demokracie. Ich spolužitie však vyústi do mocenského boja s katastrofálnymi následkami. Román pojednáva o kontroverzných témach ako sú individuálny prospech verzus všeobecné blaho, tyrania, fanatizmus a vrodený sklon ľudskej povahy k zlu. 

Pán múch je románová prvotina nositeľa Nobelovej ceny Williama Goldinga. Stala sa literárnym fenoménom, ktorý oslovil množstvo čitateľov naprieč generáciami. Dá sa povedať, že tento román je akýmsi symbolom rozpadu demokratickej spoločnosti. 

Na divadelné dosky Štúdia 1 ju v réžii a dramatizácii uvedie Peter Palík spolu so študentami 1. magisterského ročníka bábkoherectva. 

Realizácia

Autor: William Golding
Dramatizácia a pedagogická réžia: Peter Palik
Scéna, kostýmy a bábky: Radka Baňacká, Viktória Csányiová, Dominik M. Javor (1. r. Mgr., bábkarská scénografia a technológia)
Hudba: ZSZ Muchy 
Produkcia: Petra Frankovská (1. r. Mgr., divadelný manažment)

Obsadenie:
Jana Bartošová, Mariana Bódyová, Tatiana Galambošová, Simoneta Hladká, Veronika Horňáková, Alžbeta Kamenská, ŠImon Peter Králik, Veronika Karolína Peštová, Tara Ružbašánová, Barbora Šoganová, Veronika Trungelová

(1. r. Mgr., bábkoherectvo)

Pedagogické vedenie
Mgr. art. Marika Kecskésová, Mgr. art. Ivana Macková, ArtD., Beáta Seberíniová, MSc., Doc. Mgr. art. Peter Palik, ArtD., Mgr. art. Jana Rychlá

Premiéra: 17. 4. 2019 o 19. hodine
Miesto: Štúdio 1 (scéna Divadla Lab), Zochova 1

X
X