15dec19:0019:47Autorský projekt KBT: Tragédia N (Štúdio 1)

N: Načo. Neznáme. Nie. Nekonečné. Neživot. Nenachádzanie. Nejasné. Nebyť. Neviem. Nevyhnutné. Nezmyselné. Nič… 

Monodráma inšpirovaná lyrickou drámou Tragédia človeka od Imre Madácha. Symboly pretkané jedným čovekom a tároveň celým ľudstvom. Nachádzanie otázok a nenachádzanie odpovedí. 

Inscenácia vznikla v rámci predmetu Autorské projekty, ktorý je súčasťou študijného programu Bábkarská tvorba. Réžia, dramaturgia, scenár a scénografia vznikli kolektívnou tvorbou študentov pod pedagogickým vedením. 

Dramaturgické a réžijné vedenie: Mgr. art. Marika Kecskésová
Scénografické vedenie: Mgr. art. Ivana Macková ArtD. 

Scéna a kostýmy: Sara Arrigotti, Veronika Katics, Thomas Harris, Ferenc István Simon (študenti programu Erazmus+)

Účinkuje: Jakub Malota 

X
X