07maj19:0020:30Henrik Ibsen: Pani z mora


11jan19:0020:30Henrik Ibsen: Pani z mora


15nov19:0020:30Event CancelledHenrik Ibsen: Pani z mora


12okt19:0020:30Henrik Ibsen: Pani z mora


18aep19:0020:30Henrik Ibsen: Pani z mora


09maj19:0020:30Henrik Ibsen: Pani z mora (1. premiéra)


10maj19:0020:30Henrik Ibsen: Pani z mora (2. premiéra)


12maj19:00Henrik Ibsen: Pani z mora


„Príťažlivá sila mora. Túžba po mori. Ľudia spriaznení s morom. Spútaní morom. Závislí na mori. Musia sa k nemu vracať. […] More má moc nad náladou, pôsobí ako vôľa. More dokáže hypnotizovať. […]“ Aj tieto poznámky, ktoré si Henrik Ibsen poznačil v Mníchove 5. júna 1888, stáli pri zrode hry Pani z mora. Do písania drámy sa pustil o päť dní neskôr a rukopis s pracovným názvom Morská panna sa mu podarilo dokončiť už za sedem týždňov, 31. júla 1888.

Hra s pozmeneným názvom Pani z mora napokon vyšla 28. novembra 1888 v náklade 10 000 výtlačkov a svetovú premiéru mala 12. februára 1889 na dvoch miestach súčasne – v Christiania Theater a vo weimarskom Hoftheater.

Je to práve večná túžba človeka po nedosiahnuteľnom, ktorá aj v súčasnosti mnoho-krát (de)formuje medziľudské, resp. partnerské vzťahy, a ktorá zároveň poukazuje na rozporuplný a iracionálny charakter ľudskej duše.Utkvelú predstavu Ellidy Wanglovej o tom, že niekde inde a s niekým iným by jej bolo lepšie, tak možno považovať za jeden zo signifikantných „syndrómov“ sociálnej interakcie dneška, v ktorej sa do popredia čoraz väčšmi dostávajú nielen sebecký pra-gmatizmus či cynická povrchnosť, ale aj mnohé iné patologické prejavy správania sa človeka k človeku.

Réžia: Štefan Bielik (2. r. Mgr., Divadelná réžia)
Preklad: Ladislav Obuch
Úprava: Lukáš Kopas (2. r. Mgr., Divadelná dramaturgia a dram. tvorba), Štefan Bielik
Dramaturgia: Lukáš Kopas
Scéna: Michaela Pavelková (2. r. Mgr., Divadelná scénografia), Dorota Volfová (2. r. Mgr., Divadelná scénografia)
Kostýmy: Alžbeta Kutliaková (2. r. Mgr., Divadelná scénografia)
Svetelný dizajn: Michaela Pavelková, Dorota Volfová
Pohybová spolupráca: Elena Kolek Spaskov
Hudba: Jozef Vlk, Viktor Kyselica
Poézia: Myriam Hupková
Produkcia: Lucia Finková, Barbora Bakošová (3. r. Bc., Divadelný manažment)

Svetlo: Michal Čamaj
Zvuk: Adam Válek

Účinkujú:
Igor Schlosser*
Nikolett Dékány* / Lenka Libjaková*
Miroslava Durná* / Ingrida Baginová*
Mária Havranová* / Viktória Petrášová**
Andrej Remeník*
Gabriel Fusko*
Michal Noga**
Jakub Kuka*
* (2. r. Mgr., Herectvo)
** (1. r. Mgr., Herectvo)

Pedagogické vedenie: 
prof. Ľubomír Vajdička, doc. Ján Štrbák, Mgr. art. Martin Ondriska, ArtD., prof. Vladimír Strnisko, prof. Ingrid Timková, prof. Peter Čanecký, prof. Jozef Ciller, Ing. arch. Ján Ptačin, ArtD., Mgr. art. Zuzana Stranovská, ArtD.

Dátum premiéry: 9. a 10. 5. 2017 o 19. hodine 
Miesto:
Divadlo Lab, Svoradova 4
Dĺžka predstavenia:
1 hodina 30 minút
Fotografie: Richard Autner

X
X