Divadlo Lab
predstavuje najväčší priestor  Divadelného štúdia DF VŠMU. Pomenovanie dostalo od slova laboratórium, lebo predstavuje miesto na pokusy študentov. Má kapacitu 138 miest a sídli v budove Divadelnej fakulty VŠMU na Svoradovej ulici 4 v Bratislave.  Divadelná sála funguje na princípe Black Box a vyznačuje sa variabilnosťou. Jeho podobu možno prirovnať k Štúdiu SND.

Štúdio Kaplnka predstavuje obnovený hrací priestor, ktorý študenti využívali od roku 1998 do roku 2007 a divadelný život sa opäť doňho vrátil v roku 2016. Kaplnka predstavuje komorný priestor s variabilným hľadiskom. Kapacita sa pohybuje od 40 do 60 návštevníkov. Štúdio Kaplnka sídli spolu so Štúdiom Burkovňa v budove rektorátu Vysokej školy múzickým umení v Bratislave v historickej budove Academia Istropolitana na Ventúrskej 3.

Štúdio Burkovňa je najkomornejším priestorom Divadelnej fakulty VŠMU a poskytuje nezameniteľnú atmosféru. Po rekonštrukcii bolo znovu otvorené pre verejnosť v roku 2015. Burkovňa je umiestnená v pivničných priestoroch bývalej Academie Istropolitany na Ventúrskej ulici 3.  Burkovňa so svojim variabilným rozmiestnením a hľadiskom disponuje kapacitou od 30 do 50 návštevníkov.

Štúdio 1 je divadelným priestorom v budove Starého rozhlasu dnes Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU na Zochovej ulici 1 . V jeho priestoroch sa prezentujú študenti Katedry bábkarskej tvorby. Štúdio 1 je Black Box a jeho kapacita je 25 až 40 miest.

 

 

X
X