Inscenácia vznikla podľa rozhlasovej hry Zuzany Uličianskej, ktorá v roku 1993 získala hlavnú cenu na festivale rozhlasových hier PRIX
FUTURA Berlín.

„Chcem ísť von.
Ja zúfalo potrebujem ísť von…
Na vzduch…
Niečo zmeniť…”

Venované k 30. výročiu Nežnej revolúcie.

Realizácia:
Tvorivý tím: Alžbeta Kamenská, Šimon Peter Králik, Radka Baňacká (1. Mgr. ročník bábkarskej tvorby)
Texty piesní a hudba: Šimon Peter Králik, Alžbeta Kamenská
Režijné a pedagogické vedenie: prof. Ján Uličiansky, MgA Peter Čisárik

Premiéra: 13.12.2018 o 19:00 hodine
Miesto: Zochova 1, 811 03 Bratislava

X
X