Projekt približuje proces divadelnej tvorby seniorom v dôchodkovom veku. V rámci účasti na projekte majú možnosť vyskúšať si, ako študenti DF VŠMU pripravujú a realizujú divadelné predstavenie v priestoroch Divadla Lab z hľadiska réžie a dramaturgie, herectva, scénografie, divadelnej vedy a v neposlednej rade manažmentu. Výstupom workshopu sú krátke divadelné scénky, ukážky návrhov kostýmov a scény, plán propagácie a tlačová správa v podaní účastníkov workshopov, ktorý si môžu obohať svoj život a príjemné zážitky.

X
X