1. ročník Bc.

Veronika Frtúsová
Jakub Jánsky
Roman Poliak

2. ročník Bc.

Barbora Nitschová
Patrik Samohýl

3. ročník Bc.

Juraj Hanulík
Jan Janča

1. ročník Mgr.

Samuel Chovanec
Maximilián Sobek
Matej Synak
Pavol Viecha

2. ročník Mgr.

Štefan Bielik
Silviu Emilian Debu
Karol Rédli

X
X