Technici: 

Michal Čamaj
Ivan Hrúz
Igor Iľiť
Daniel Orny
Adam Válek

Vedúca divadelného štúdia:

Božena Lackovičová

Garderobierka:

Ľudmila Valná

X
X