Posledná premiéra v sezóne – Pani z mora

V poradí poslednou premiérou v sezóne bude inscenácia Pani z mora od Henrika Ibsena v réžii Štefana Bielika.

V podaní študentov 4. Ročníka herectva sa Vám predstaví príbeh Elidy spútanej pozemským životom.  Čaká na Vás netradičné spracovanie  réžie Štefana Bielika v spolupráci s hudobným autorom Jozefom Vlkom a choreografkou Elenou Kolek Spaskov. Inscenácia podporená Fondom na podporu umenia vzniká  na základe špecifickej práce so svetlom, hudbou a pohybom, ktorá ozvláštňuje klasické činoherné divadlo. Ich spojenie dopĺňa tajomstvo vzťahov, ktoré obyvatelia fjordu márne skrývajú a naznačuje, že hranica medzi snom a skutočnosťou môže byť občas veľmi tenká, že snívať je jednoduché a nebezpečné zároveň.

Je to práve večná túžba človeka po nedosiahnuteľnom, ktorá aj v súčasnosti mnoho-krát (de)formuje medziľudské, resp. partnerské vzťahy, a ktorá zároveň poukazuje na rozporuplný a iracionálny charakter ľudskej duše.Utkvelú predstavu Ellidy Wanglovej o tom, že niekde inde a s niekým iným by jej bolo lepšie, tak možno považovať za jeden zo signifikantných „syndrómov“ sociálnej interakcie dneška, v ktorej sa do popredia čoraz väčšmi dostávajú nielen sebecký pra-gmatizmus či cynická povrchnosť, ale aj mnohé iné patologické prejavy správania sa človeka k človeku

Nenechajte si ujsť poslednú premiéru severskej inscenácie už 9. 5. 2017!

Hra inšpirovaná zápiskami Henrika Ibsena z Mníchova vznikla za neuveriteľných 7  týždňov v roku 1988.

Hra s pozmeneným názvom Pani z mora vyšla 28. novembra 1888 v náklade 10 000 výtlačkov a svetovú premiéru mala 12. februára 1889 na dvoch miestach súčasne – v Christiania Theater a vo weimarskom Hoftheater. A v máji si ju môžete pozrieť aj u nás v Divadle Lab.

———————————————————————————————————————————————————————————————————


Absolventská prehliadka – Príďte sa rozlúčiť so svojimi obľúbenými hercami či inscenáciami

V dňoch 9. až 11. júna sa v priestoroch Divadelnej fakulty VŠMU bude konať 4. ročník prehliadky študentov absolventských ročníkov Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Podujatie je mini prehliadka inscenácií, ktoré na pôde Divadla Lab už neuvidíte a zároveň  vytvára platformu na stretnutie mladých umelcov s umeleckými riaditeľmi zo Slovenskej republiky, ako aj svojimi fanúšikmi.

Tohtoročná Absolventská prehliadka bude mať opäť nabitý trojdňový program plný umenia a divadelných predstavení. Každý účastník absolventskej prehliadky ponúkne to najlepšie a návštevníkom tak poskytne priestor vidieť posledný krát hercov a scénografov, manažérov či divadelných vedcov na pôde Divadla Lab, Štúdia Burkovne a Kaplnky.

Počas troch dní bude možné vidieť väčšinu absolventských inscenácií (_My, Kebab, Múr, Všetko za národ, Dvaja, Urbánny sexualizmus, Eduard, Chlad), ktoré mali premiéru v Divadle Lab DF VŠMU počas sezóny 2014/15, 2015/2016 a 2016/17. V inscenáciách sa odprezentujú absolventi herectva, bábkoherectva, réžie a dramaturgie a scénografie.

Viac informácií o tohtoročnej Absolventskej prehliadke prinesieme čoskoro.

X
X