-ENGLISH VERSION BELOW-

Celý svet je jeden veľký blázinec. Neplatí v ňom zákon príťažlivosti, nemá vrch ani spodok a všetko sa podriaďuje len vrtochu a náhode. Nie je možné nič. Je možné všetko.

Inscenácia Myseľ podľa rovnomennej poviedky Leonida Andrejeva prináša pohľad na relativizmus, pluralizmus názorov, ktoré môžu byť všetky rovnako pravdivé. Odhaľuje aj silu argumentácie.

Váš život už nebude ako predtým… Už nikdy nebudete sami! Nebojte sa počúvnuť svoj vnútorný hlas!

Inscenačný tím
Réžia: Pavol Viecha (2. r. Mgr., divadelná réžia)
Dramaturgia: Alexandra Rychtarčíková (1. r. Mgr., divadelná dramaturgia a dramatická tvorba)
Scéna: Karina Molnárová (3. r. Bc., divadelná scénografia)
Kostýmy: Kristína Veselá (1. r. Mgr., divadelná scénografia)
Svetelný dizajn: Karina Molnárová, Kristína Veselá, Pavol Viecha
Zvuk: Daniel Horňák
Produkcia: Zuzana Bilská (1. r. Mgr., Divadelný manažment), Simona Benčuriková (3. r. Bc., Divadelný manažment)

Účinkujú:
Karin Adzimová*, Viktória Valúchová*, Matej Babej*, Michal Kinik*, Marek Lupták*, Lukáš Jurko**, Alexander Vais* (alternácia)
* 2. r. Mgr., Herectvo
** 2. r. Mgr., Bábkoherectvo

Premiéra: 6. a 7. 6. 2018 o 19. hodine
Miesto: Divadlo Lab, Svoradova 4

—–

“Dear friend, I’ve been in a psychiatric institution for almost a year now. It’s nice here. I go for a walk, I read, even theatre performances take place here once a month. The VŠMU students with the production of The Thought by Leonid Andreyev should come. If you have time, definitely come! I send you my greetings, Anton I. Kerzhenev“

The whole world is one big mess. The law of attraction does not apply to it, it does not have the top, nor the bottom, and everything is subject only to whimper and coincidence. Nothing is possible. Everything is possible.

The performance The Thought by Leonid Andreyev’s narrative gives a view of relativism, pluralism of opinions, which can all be equally true. It also reveals the power of argumentation. Your life will not be like before… You will never be alone again! Do not be afraid to listen to your inner voice!

Directing: Pavol Viecha (2. y. Mgr., theatre directing)
Dramaturgy: Alexandra Rychtarčíková (1. r. Mgr., theatre dramaturgy and theatre writing)
Set-up: Karina Molnárová (3. r. Bc., stage design)
Costumes: Kristína Veselá (1. r. Mgr., stage design)
Light design: Karina Molnárová, Kristína Veselá, Pavol Viecha
Music: Daniel Horňák
Production: Zuzana Bilská (1. y. Mgr., theatre management), Simona Benčuriková (3. y. Bc., theatre management)

Actors:
Karin Adzimová*, Viktória Valúchová*, Matej Babej*, Michal Kinik*, Marek Lupták*, Lukáš Jurko**, Alexander Vais* (alt.)
* 2. y. Mgr., acting
** 2. y. Mgr., puppetry acting

Opening night: 6. a 7. 6. 2018 at 7 pm
Place: Lab Theatre, Svoradova 4

X
X